Puthu

Puthu ingkang badhe kawula serat menika sanes putu ateges wayah,  ananging puthu  salah setunggalipun jajanan. Puthu menika dipun damel saking tepung beras, gendhis jawi kaliyan parutan klapa. Tepung beras dipun lebetaken bumbung, tengahipun dipun sukani gendhis lajeng dipun kukus. Nalika dipun kukus, suaranipun mirip sempritan.

Ing Taiwan mriki inggih wonten tiyang ingkang sadean puthu, sanajan kawulo nembe nyumerepi sepindah. Kawula kaget sanget amargi mboten nginten menawi wonten puthu ing Taiwan. Wonten mriki bumbungipun dipun damel saking kajeng sanes saking pring. Bahan bakunipun mirip kaliyan puthu Indonesia ananging mboten ngagem parutan klapa.

Kagem pungkasan, kawulo nyuwun agunging pangapunten menawi wonten basa ingkang kirang trap. Kawula ngrumaosi bilih basa kawula mboten sae. Matur nuwun.

Putu

Terjemahan.

Puthu yang akan saya tulis ini bukan puthu yang berarti cucu (dalam bahasa Jawa, cucu disebut putu), tetapi salah satu makanan tradisional. Puthu dibuat dari tepung beras, gula jawa dan parutan kelapa. Tepung beras dimasukkan ke dalam bambu, tengahnya diisi gula jawa lalu dikukus. Saat dikukus akan mengeluarkan suara seperti sempritan.

Di Taiwan juga ada penjual puthu, meskipun saya baru menjumpainya sekali. Saya kaget saat tahu di Taiwan juga ada penjual puthu. Disini bambunya diganti menggunakan kayu, tetapi bahan yang lain mirip dengan puthu Indonesia, kecuali puthu disini tidak memakai parutan kelapa.

Sebagai penutup, saya memohon maaf jika kata-kata yang saya pakai kurang pas. Karena saya menyadari kemampuan bahasa saya tidak bagus. Terima kasih.

* Rasanya banyak kata-katanya yang tidak pas. Memang sulit memakai bahasa Jawa dengan benar :D. Mohon kritikan dan saran dari sahabat sekalian 😀

Advertisements

44 thoughts on “Puthu

 1. Bahasa jawanya tak bisa aku kritik, blas gak ngerti soalnya 🙂 menarik juga putu ada di taiwan. Jadi ada kemungkinan kue ini bukan asli indonesia ya mas. Atau dibawa orangindonesia ke taiwan?

  • yang langsung terpikirkan oleh saya adalah putu ini bukan makanan asli Indonesia bu, mengingat makanan ini di jual secara tradisional dan di jaman dulu lebih banyak orang China yang migrasi ke Indonesia daripada orang Indonesia yang migrasi ke China …

 2. aku sih kangelan nek nganggo kromo inggil Hind ? (jenengmu Hind tho? *kepo*)
  jebule enak yo nek ning kono ono putu senajan rodo bedo karo ndek kampungku kono
  larang opo ora regane Hind ?

  salut postingane nganggo Boso Jowo, kerep kerep mosting nganggo Boso Jowo yo Hind 🙂

 3. Wah…kok saget mathuk kaliyan obrolan kula lan rencang2 nggih? Kala wingi wonten acara mochitsuki inggih punika ndamel kue mochi saking beras ketan didang lan ditumbuk wonten lumpang ngagem alu. Lajeng sami kemutan panganan-panganan wonten ndesa mrika. Jadah, wajik, lan kue puthu. Eh, wonten mriki langsung disuguhi kue puthu ala Taiwan. Anget-anget wonten ing mangsa adhem punika, cocok sanget dikedhapi kalian teh pait panas. Yumm….njalari kangen omah niki mas….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s